SUYA TOZA KARŞI KORUMA DERECELERİ

Suya Toza Karşı Koruma Dereceleri

  • * TS3033 - IEC 529 - DIN 40050
  • * DOKUNMAYA VE YABANCI MADDEYE KARŞI KORUMA
  • * Rakam & Koruma Kapsamı

Koruma Yok

Gerilim altında buluna veya hareket eden bölümlere personelin tesadüfen dokunmasına karşı hiçbir koruma yok.Elektrik ekipmanlarının yabancı madde girmesine karşın hiç bir koruma yok.

Çapı 50 mm ve daha büyük olan katı yabancı cisimlerin girmesine karşın koruma

Gerilim altında bulunan veya hareket eden bölümlere personelin tesadüfen büyük alanda dokunmasına karşın koruma mevcut,ancak bilinçli olarak bu bölümlere ulaşmaya karşı koruma yok.Çapı 50 mm ve daha olan katı yabancı cisimlerin girmesine karşın koruma.

Çapı 12,5 mm' den büyük olan yabancı maddelere karşı koruma

Gerilim altında bulunan veya hareket eden bölümlere personelin parmakla dokunmasına karşın koruma mevcut.Çapı 12,5 mm ve daha büyük olan yabancı cisimlerin girmesine karşın koruma.

Çapı 2,5 mm' den büyük olan yabancı maddelere karşı koruma

Gerilim altında bulunan veya hareket eden bölümlere 2,5 mm' den daha kalın alet,tel veya benzer cisimlerle dokunmaya karşı korumaya mevcut.Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan katı yabancı cisimlerin girmesine karşın koruma

Çapı 1 mm' den büyük olan yabancı maddelere karşı koruma

Gerilim altında bulunan veya hareket eden bölümlere 1 mm 'den daha kalın alet, tel veya benzer cisimlerle dokunmaya karşı koruma mevcut.Çapı 1 mm ve daha büyük olan katı yabancı cisimlerin girmesine karşı koruma.

Toz Kaplamasına karşı koruma

Gerilim altında bulunan veya harekete eden bölümlere dokunmaya karşı belirli bir koruma yok.Zararlı olabilecek toz toplanmasına karşı tam koruma.Toz girmesine karşı bir koruma yok,fakat tozların cihazların işlevini aksatacak veya güvenirliliğini tehlikeye sokacak miktarda girmesi önlenmiştir.

Toz girmesine karşı koruma toz sızdırmaz

Gerilim altında bulunan veya hareket eden bölümlere dokunmaya karşı tam koruma.Toz girmesine karşı koruma.

  • * SUYA KARŞI KORUMA
  • * Rakam & Koruma Kapsamı

Koruma Yok

Belirli bir koruma yok

Damlayan suya karşı koruma

Düşey olarak düşen su damlalarının hasara neden olamaması gerekir.

Düşey eksene göre en fazla 15º 'lik açı ile eğimle damlayan suya karşı koruma

Her iki tarafından 15º 'lik açı ile eğim verilmiş bir muhafazaya düşey olarak düşen su damlalarının zarar vermemesi gerekir.

Yağmura karşı koruma

Her iki taraftan 60 º ye kadar olan her açıdan düşey olarak akıtılan suyun zarar vermemesi gerekir.

Sıçrayan suya karşı koruma

Muhafazaya her taraftan püskürtülen suyun zarar vermemesi gerekir.

Her yönden püskürtülmüş suya karşı koruma

İşletme ekipmanına bir memeden her yönde püskürtülen suyun zarar vermemesi gerekir

Geçici su basmalarına karşı koruma

İşletme ekipmanına bir memeden kuvvetli olarak her yönde püskürtülen suyun zarar vermemesi gerekir.

Suya daldırmanın etkilerine karşı koruma

İşletme ekipmanı standartlaştırılmış koşullarda ve belirli sürede suya daldırıldığında zararlı olabilecek miktarda su girmemesi gerekir.

Su altında bırakılmaya karşı koruma

İşletme ekipmanı üretici ve kullanıcı arasında varılan mütabakatla tespit edilmiş koşullarda sürekli olarak suya daldırıldığında zararlı olabilecek miktarda su girmemesi gerekir.

Dijital Katalog İndir