PANO İÇ BÖLÜMLEME NEDİR?

Pano İç Bölümleme Nedir?

(CEI EN 60439-1: 2000)'e göre teçhizat açısından engel veya ayırıcılarla iç bölümleme Güç Merkezi panolarında en belli başlıklı özellik, ilgili standart tarafından öngörüldüğü Formda iç bölümlemelerinin yapılmış olmasıdır. İç bölümlemede birinci amaç; kumanda,bakım,kontrol ve diğer işlemlerin güvenlik içinde ve tesisin çalışmasına etki etmeksizinyapılabilmesini temin etmektir.SIKUS UNIVERSAL sisteminde 3a,3b ve 4b bölümleme Formleri, kolaylıkla panoya monte edilen standartlaştırılmış elemanlarla gerçekleştirilmektedir."Sendzimirverzinkt" işleminden geçmiş saclarla yapılmış iç bölümleme, panoda birbirinden ayrılmış hücreler ve kısımlar yaratarak aşağıda belirtilen faydaları sağlar.

  • * Yandaki cihazların canlı kısımlarına yanlışlıkla temasın önlenmesi. Koruma sınıfı IP2X veya IPXXM olmalıdır.
  • * Herhangi bir yabancı cismin (el aleti vb. gibi) yandaki cihazların bölümüne geçmesinin önlenmesi
  • * Bir dahili ark olasılığının azaltılması
  • * Görev birimi (tanım): Bir teçhizatda(panoda) belli bir işlevi görmek amacı bir araya getirilen mekanik ve elektrikli parçaların tümünün oluşturduğu kısım. Örneğin, giriş şalterleri, çıkış şalterleri, ölçü birimleri vb.
  • Aşağıdaki Formler engel ve ayırıcılarla yapılan bölümleme için tipikdirler:

FORM 1

Bölümlemesiz.

FORM 2a

Baraların görev birimlerinden ayrılması,klemenslerin baralardan ayrılmamışlardır.

FORM 2b

Baraların görev biriminden ayrılması,klemensler baralardan ayrılmıştır.

FORM 3a

Baraların görev birimlerinden ve birimlerin tümünün birbirinden ayrılması. Burada görev birimlerinin dışındaki iletkenlerin klemenslerinin ve bunların birbirlerinden ayrılması gerekli değildir.

FORM 3b

Baraların görev birimlerinden ve birimlerin tümünün birbirinden ayrılması. Burada görev birimlerinin dışındaki iletkenlerin klemenslerinin de ayrılması gerekir. Buklemensleri birbirlerinden ayırmaya gerek yoktur.

FORM 4a

Araların görev birimlerinden ve birimlerin mtümünün birbirinden ayrılaması. Burada görev birimlerinin dışındaki görev biriminin ayrılmaz parçası olan iletkenlerin klemenslerinin de birbirinden ayrılması gerekir.

FORM 4b

Baraların görev birimlerinden ve birimlerin tümünün birbirinden ayrılması. Burada görev birimlerinin dışındaki görev biriminin ayrılmaz parçası olan iletkenlerin klemenslerinin de görev biriminden ve birbirinden ayrılaması gerekir. Özel bölümleme Formleri veya daha yüksek koruma sınıfları müşteri ile yapımcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Dijital Katalog İndir